Polityka Prywatności

Zebrane informacje

W wyniku odwiedzania tej witryny mogą być gromadzone następujące dane:

Cele gromadzenia danych

Zbieranie powyższych danych odbywa się w następujących celach:

Trwałość i udostępnianie danych

Gromadzone dane są przechowywane w naszej zastrzeżonej, bezpiecznej infrastrukturze w celach wymienionych powyżej, zgodnie ze standardami prywatności i bezpieczeństwa zgodnymi z przepisami prawa międzynarodowego, takimi jak RODO i CCPA.

Gdy takie dane są udostępniane innym osobom (np. dostawcom infrastruktury internetowej, firmom księgowym, sieciom dostarczania treści, agencjom rządowym, sieciom reklamowym), najpierw upewniamy się, że dysponują oni technicznymi i organizacyjnymi możliwościami pozwalającymi utrzymać udostępniane dane zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi poufności wspomniano powyżej.

Jeśli chcesz złożyć wniosek dotyczący przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się pod adresem e-mail: admin@beetux.com. Jeśli chcesz zrezygnować z reklam spersonalizowanych, możesz dokonać tego wyboru, odwiedzając witrynę rezygnacji z inicjatywy reklamowej Network.

<< powrót do strony głównej

DE | EN | ES | FR | IT | JA | LV | NL | PL | PT | RO | SV | TR

Zagraj w nasze inne popularne gry:

Futoshiki Logo

Kakuro Logo

Hashi Logo

©2024 - 2048.org (obsługiwany przez Beetux Software) - Polityka Prywatności